PROFESJONALNY DOSTAWCA DLA BRANŻY OKIENNEJ
PROFESJONALNY DOSTAWCA DLA BRANŻY OKIENNEJ
PROFESJONALNY DOSTAWCA DLA BRANŻY OKIENNEJ

Deklaracja w sprawie ochrony danych

I. Ochrona danych
EWTG dziękuje za wizytę na naszej stronie internetowej oraz za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami. Poważnie traktujemy kwestię ochrony Państwa danych i chcemy, aby odwiedzając naszą stronę czuli się tu Państwo dobrze. Ochrona Państwa sfery prywatnej przy przetwarzaniu danych osobowych to dla nas ważna sprawa, którą uwzględniamy w naszych procedurach. Przetwarzamy dane osobowe, które są pozyskiwane w czasie wizyt na naszych stronach internetowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych kraju, w którym znajduje się jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych. Strony internetowe EWTG mogą zawierać linki do innych oferentów, do których niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych nie ma zastosowania.

II.  Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych oraz ograniczenie celów
EWTG wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie do celów administracji technicznej stron internetowych, zarządzania bazą klientów, do prowadzenia ankiet produktowych oraz w celach marketingowych, zawsze w odpowiednim zakresie. Ponadto dane osobowe będą zapisywane tylko wówczas, gdy przekażą nam je Państwo, na przykład w ramach rejestracji lub przy realizacji jakiejś umowy. Przekazywanie danych osobowych do instytucji państwowych i urzędów odbywa się wyłącznie w ramach ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Nasi pracownicy i nasze służby zostali przez nas zobowiązani do zachowania tajemnicy.

III. Ciasteczka (cookies)
EWTG stosuje cookies w celu badania preferencji użytkowników i optymalizacji naszych stron internetowych. Cookies to niewielkie pliki zapisywane tymczasowo na Państwa twardym dysku. Zwiększa to łatwość nawigacji i poprawia przyjazność strony internetowej dla użytkownika. W ten sposób możemy dostosować treści na naszych stronach internetowych dokładnie do Państwa potrzeb, a tym samym poprawić naszą ofertę dla Państwa. Cookies pomagają stwierdzić, czy z Państwa komputera ktoś już łączył się z naszymi stronami internetowymi. Pozwalają zidentyfikować Państwa komputer, ale nie Państwa tożsamość. Oczywiście mogą Państwo oglądać strony internetowe także bez stosowania cookies. Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie. Mogą Państwo wyłączyć zapisywanie cookies na Państwa twardym dysku wybierając „nie zapisuj cookies” w ustawieniach swojej przeglądarki. Szczegółowe dane na ten temat znajdą Państwo w instrukcji przeglądarki. Brak akceptacji cookies może jednak prowadzić do ograniczeń funkcjonalności naszej oferty.

IV. Bezpieczeństwo
EWTG stosuje środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego mające na celu ochronę zarządzanych przez nas danych przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane wraz z postępem technicznym.

V. Prawo uzyskania informacji
Na życzenie EWTG przekaże Państwu niezwłocznie pisemną informację zgodną z aktualnie obowiązującym prawem, czy i w jakim zakresie dysponujemy Państwa danymi osobowymi. Jeśli mimo naszych starań o zachowanie prawidłowości i aktualności danych okazałoby się, że zapisane u nas dane są nieprawdziwe, dokonamy ich korekty na Państwa wezwanie. Jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobowych, to mogą się Państwo zwrócić do naszego inspektora ds. ochrony danych, który pozostaje do Państwa dyspozycji.