Zasada działania zaworu samoregulującego

Zasada działania zaworu samoregulującego

Wyposażone w zawór nawiewniki TunalTopNeo,TunalTopNeo DB 35, TunalTopNeo DB 39, Tunal Top , Tunal Top dB35 i dB39 , Tunal 80 FL,nTunal 80 HD, Tunal 75 i TunalFit posiadają opatentowany zawór ZR , gwarantujący stały przepływ powietrza niezależnie od warunków atmosferycznych czy cisnienia powietrza.
ZR – Samoregulacja