Bonus energetyczny

Normy EPC w Belgii i Holandii zobowiązują do integracji systemu wentylacyjnego w nowym budynku jak i podczas remontu już istniejącego . Obowiązuje norma wentylacji NBD D50-001 dla Belgii i NEN1087 i 8087 dla Holandii. Stanowi to dobrą praktykę i pośrednio pociąga za sobą konieczność stosowania respiratora. Standard ten obowiązuje dla całego kraju. Wybór systemu wentylacyjnego wpływa również znacząco na poziom klasy energetycznej E budynku. Klasa Energetyczna budynku wskazuje jednoznacznie na energooszczędnośc jak i ekonomię zakupu i użytkowania nieruchomości. Aby uzyskać atrakcyjny poziom energooszczędności należy wybierać wysokiej klasy materiały izolacyjne. Znaczący wpływ nawynik energetyczny daje też wybór wentylacji Tunal.

Charakterystyka

System BEZ SAMOREGULACJI SAMOREGULOWANY
SYSTEM NARAMOWY TunalTopNeo
SYSTEM NASZYBOWY Tunal 45, Tunal 65 HD, Tunal 65 FL, Tunal 75 (XL,L,S) Tunal 75 ZR, Tunal 80 HD, Tunal 80 FL
SYSTEM AKUSTYCZNY NARAMOWY TunalTopNeo DB 35, TunalTopNeo DB 39, Tunal Top DB 35, Tunal Top DB 39
SYSTEM DO ROLET TunalFit
SYSTEM KRATEK WENTYLACYJNYCH MR 20V – GL, MR 34Z – GL

PRZEGLĄD WARTOŚCI RTO

BELGIA

Dane produktów zgodnie z regulacjami EPB zawartymi na stronie www.epbd.be zostały zweryfikowane przez WTCB. EPBD jest uznawane przez Brukselę, Region Flamandzki i Region Waloński. Patrz norma NBN D50-001.

HOLANDIA

Wytyczne zobacz Dekret Budowlany Artykuł 3.32 Wymiana powietrza z innymi pomieszczeniami. Zobacz także normę NEN 1087 (nowe budynki) i NEN 8087 (Renowacja)

SYSTEM NARAMOWY

PRODUKT PRZEPŁYW Q Dla 1Pa PRZEPŁYW q1 Dla 2Pa L0 Dla 2Pa PRZEPŁYW q1 Dla 10Pa L0 Dla 10Pa Uf Wartość
dm³/s/m m³/h/m m m³/h/m m W/m².K
TunalTopNeo 11,1 57 0,08 83 0,21 1,80
TunalTopNeo DB 35 10,0 51 2,10
TunalTopNeo DB 39 7,9 40 2,20

SYSTEM NASZYBOWY

PRODUKT PRZEPŁYW Q Dla 1Pa PRZEPŁYW q1 Dla 2Pa L0 Dla 2Pa PRZEPŁYW q1 Dla 10Pa L0 Dla 10Pa Uf Wartość
dm³/s/m m³/h/m m m³/h/m m W/m².K
Tunal 80 FL 11,8 61 0,08 3,80
Tunal 80 HD 12,0 53 0,02 67 0,07 4,02
Tunal 75 ZR 12,9 70 0,02 59 -0,07 2,68
Tunal 65 FL 8,1 50 0,03 114 0,03 3,64
Tunal 65 HD 11,7 65 0,04 147 0,04 3,67
Tunal 45 8,5 44 0,03 101 0,03 4,88

SYSTEM NARAMOWY

PRODUKT PRZEPŁYW Q Dla 1Pa PRZEPŁYW q1 Dla 2Pa L0 Dla 2Pa PRZEPŁYW q1 Dla 10Pa L0 Dla 10Pa Uf Wartość
dm³/s/m m³/h/m m m³/h/m m W/m².K
Tunal Top 59 0,04 77 0,07 3,17
Tunal Top dB 35 51 0,04 66 0,07 3,17
Tunal Top dB 39 40 0,05 48 0,05 3,17

SYSTEM ROLETOWY

PRODUKT PRZEPŁYW Q Dla 1Pa PRZEPŁYW q1 Dla 2Pa L0 Dla 2Pa PRZEPŁYW q1 Dla 10Pa L0 Dla 10Pa Uf Wartość
dm³/s/m m³/h/m m m³/h/m m W/m².K
TunalFit 13,4 50 2,34